.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Przykłady Projektów realizowanych i zrealizowanych przez LGD "BUD-UJ RAZEM"

Przykłady Projektów realizowanych i zrealizowanych przez LGD "BUD-UJ RAZEM"

Email Drukuj

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” na dzień 01.01.2020r. zawarło:

  • · 110 umów z grantobiorcami w ramach projektów grantowych na łączną kwotę 2 221 322,00 zł.

Ponadto:

  • · 21 beneficjentów otrzymało pomoc finansową w ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/placów zabaw na łączną kwotę 2 892 110,00 zł
  • · 36 beneficjentów otrzymało pomoc finansową z zakresu podejmowania działalności gospodarczej/rozwijania działalności gospodarczej na kwotę 5 605 222,00 zł.

LGD „BUD-UJ RAZEM” przeprowadziło do chwili obecnej łącznie 26 naborów wniosków o przyznanie pomocy. Z indywidualnego doradztwa w Biurze Stowarzyszenia skorzystało 392 podmiotów, z czego 167 zawarło umowy o przyznanie pomocy.

Obecnie Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” prowadzi nabory na przedsięwzięcia:

  • · „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” (organizacja warsztatów, spotkań tematycznych i wyjazdów studyjnych).
  • · „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” (organizacja festynów, pikników, imprez promujących obszar LGD).


Przykłady Projektów realizowanych i zrealizowanych przez LGD "BUD-UJ RAZEM"

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2020 08:32  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi