.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XVIII Sesja Rady Gminy Gomunice

XVIII Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy Gomunice.

4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Przyjęcie stanowiska Komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli stanu bezpieczeństwa w oparciu o sprawozdanie Komendanta Policji oraz Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawiciela Urzędu Gminy odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe za 2018 rok.

7. Przyjęcie stanowiska Komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli prowadzonych inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz budowy dróg i oświetlenia ulicznego w 2019 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: piątek, 06 grudnia 2019 14:07  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi