Działania naprawcze na urządzeniu wodociągowym Słostowice

piątek, 29 listopada 2019 14:07 Aneta Szczepocka
Drukuj

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY GOMUNICE


Wójt Gminy Gomunice informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał decyzję znak: NHSK.4710.163.2019 z dnia 29.11.2019 r.

stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia

w urządzeniu wodociągowym Słostowice.

 

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

 

W związku z powyższym informujemy, iż podjęto działania naprawcze polegające na dezynfekcji wody i płukaniu sieci wodociągowej. Zakończenia ww. działań planowane jest na 09.12.2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z Up. WÓJTA

Sekretarz Gminy Gomunice

/-/ Aneta Szczepocka

Poprawiony: piątek, 29 listopada 2019 14:27