Zaproszenie do udziału w nieodpłatnej konferencji dot. funkcjonowania KGW

wtorek, 24 września 2019 08:24 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, zaprasza do udziału w konferencji

pn. „Aktywizacja działalności gospodyń wiejskich w oparciu o nowe przepisy dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich”, która odbędzie się w dniu:

9.10.2019 r. o godz. 9.00 w Oddziale ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9.

Konferencja skierowana jest do: rolników, gospodyń wiejskich, doradców rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich.

Zaproszenie.pdf

Karta zgłoszenia.pdf

Program.pdf

 

https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/konferencje-dla-kol-gospodyn-wiejskich-piotrkow-trybunalski-koscierzyn-bratoszewice

Poprawiony: wtorek, 24 września 2019 09:08