.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XIV Sesja Rady Gminy Gomunice

XIV Sesja Rady Gminy Gomunice

Email

W dniu 27 września 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
6. Przyjęcie protokołu z XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
7. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
9. Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Gomunice za pierwsze półrocze 2019 roku.
10. Informacja za pierwsze półrocze 2019 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku, dla których Gmina Gomunice jest organem założycielskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2019-2026.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gomunice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p.n. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karkoszki.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: piątek, 20 września 2019 13:04  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi