Zaproszenie na spotkanie informacyjne

wtorek, 17 września 2019 10:03 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi działający w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Rozlicz projekt EFS z sukcesem – SL2014”. Do skorzystania ze spotkania zapraszamy beneficjentów X i XI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 1 października 2019 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w Łodzi w sali konferencyjnej przy ul. Traugutta 21/23 (XVII piętro) - rejestracja uczestników od godz. 9:45. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3685-spotkanie-informacyjne-pn-rozlicz-projekt-efs-z-sukcesem-sl2014 do dnia 24 września 2019 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 10:07