.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze GOMUNICKIE ŚWIĘTO MIODU 2019 - Serdecznie Zapraszamy!

GOMUNICKIE ŚWIĘTO MIODU 2019 - Serdecznie Zapraszamy!

Email Drukuj

Serdecznie zapraszamy na

GOMUNICKIE ŚWIĘTO MIODU

w dniu 10 sierpnia 2019 r  - Stadion Sportowy w Gomunicach

start godz. 15:00

 

W dniu 10 sierpnia 2019r o godz. 12:00 odbędzie się również Msza Święta w intencji Pszczelarzy w kościele pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Gomunicach a o godz. 13:00 – przemarsz uczestników mszy św. na stadion sportowy w Gomunicach; obchody Święta Koła Pszczelarzy w Kocierzowach

plakat

 

Informacja


Informujemy, iż w związku z uroczystościami i wydarzeniami Gminnymi, przetwarzane są Państwa dane oraz upubliczniony zostaje wizerunek.

Wydarzenia Gminne są wydarzeniami publicznymi, udział w nich jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych i upublicznianie wizerunku w trakcie trwania wydarzeń.

Ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Art. 2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679]

1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.

Z uwagi na zainteresowanie problematyką związaną z ochroną danych osobowych, informujemy, iż dane osobowe, a także wizerunek zostaje umieszczony w relacjach z wydarzeń Gminnych: na stronie internetowej, Facebooku Gminnym a także w materiałach pojmujących działania Gminy oraz  Biuletyn Informacyjnym Gminy Gomunice.

Poprawiony: czwartek, 08 sierpnia 2019 13:01  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi