Budowa centrum wsi w Gomunicach

środa, 29 maja 2019 13:17 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

W dniu 29 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Wójt Gminy Gomunice – Paweł Olejniczak wraz z Panią Iwoną Paul – Skarbnik Gminy podpisali umowę o przyznaniu wsparcia w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych. Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa centrum wsi w Gomunicach”.

Wartość zadania 983 455,39 zł, wartość dofinansowania 500 000 zł.

Poprawiony: środa, 29 maja 2019 13:32