.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze „WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

Email Drukuj

WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘGmina Gomunice rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenie poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji 210 uczniów (107K/103M) w Szkole Podstawowej w Gomunicach oraz Szkole Podstawowej Chrzanowicach do 31.07.2020r.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań:
1.    Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie przygotowania uczniów do kontynuacji nauki
(zakup pomocy dydaktycznych oraz realizacja zajęć wyrównawczych: z języka angielskiego i niemieckiego, realizacja zajęć rozwijających: Angielski is Easy, Klub przedsiębiorczości, English is fun, Niemiecki jest super, Klub młodego przedsiębiorcy, a także  realizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół);
2.    Tworzenie w szkołach w Gminie Gomunice warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
(wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz realizacja zajęć wyrównawczych: z matematyki, fizyki, chemii, biologii, realizacja zajęć rozwijających: I Ty zostaniesz Pitagorasem, Laboratorium biologiczno-przyrodnicze, Zajęcia astronomiczno-fizyczne, Matematyka na 6 !, Warsztaty astronomiczno-fizyczne, Młody wynalazca - laboratorium chemiczne, Eksperymentujemy z przyrodą, a także realizacja terenowych zajęć edukacyjnych w Centrum Nauki Kopernik dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli Szkół);
3.    Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
(wyposażenie pracowni w pomoce i narzędzia TIK, realizacja zajęć rozwijających: Grafika komputerowa, Projektowanie i wydruk w 3D, Z komputerem za pan brat, Zajęcia rozwijające z grafiki komputerowej i projektowania stron www, Instytut wyobraźni- zajęcia z projekt. I wydruku w 3D, a także  realizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół);
4.    Wsparcie szkół w Gminie Gomunice w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(wyposażenie pracowni dydaktycznych, zajęcia grupowe i indywidualne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), a także  realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół).
Projekt skierowany jest do 210 uczniów szkół podstawowych oraz 46 nauczycieli Szkół. Przedmiotem projektu była realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, realizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli mających wpływ na podniesienie poziomu wiedzy uczniów ww. szkół i doposażenie 2 placówek.
Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną rezultaty takie jak:
•    poszerzenie oferty edukacyjnej szkół
•    poprawa wyników szkół (sprawdziany)
•    zwiększenie szans uczniów na rynku pracy
•    indywidualizacja podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
•    podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli prowadzących dzięki ukończonym studiom i kursom
•    wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich
•    wzrost jakości zaplecza dydaktycznego szkół (wyposażenie, w tym w narzędzia TIK).

Harmonogram wsparcia dla uczestników: Pobierz PDF

Całkowita wartość projektu: 915 180,63 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 849 465,63 zł.

logo

 

Poprawiony: piątek, 31 maja 2019 12:45  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi