Serdecznie zapraszamy na wspólną zabawę - 31 maja 2019

poniedziałek, 27 maja 2019 09:03 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

 

plakat

Informacja
Informujemy, iż w związku z uroczystościami i wydarzeniami Gminnymi, przetwarzane są Państwa dane oraz upubliczniony zostaje wizerunek.
Wydarzenia Gminne są wydarzeniami publicznymi, udział w nich jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych i upublicznianie wizerunku w trakcie trwania wydarzeń.Ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)Art. 2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679]1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.
Z uwagi na zainteresowanie problematyką związaną z ochroną danych osobowych, informujemy, iż dane osobowe, a także wizerunek zostaje umieszczony w relacjach z wydarzeń Gminnych: na stronie internetowej, Facebooku Gminnym a także w materiałach pojmujących działania Gminy oraz  Biuletyn Informacyjnym Gminy Gomunice.

Poprawiony: poniedziałek, 27 maja 2019 09:39