.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze IV Sesja Rady Gminy Gomunice

IV Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III Sesji Rady Gminy.

4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na rok 2019.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2019-2023.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/94/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gomunice.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gomunice na 2019 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gomunice na lata 2019 – 2021.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gomunice.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, inwestycji, edukacji i ochrony zdrowia.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gomunice na rok 2019.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zakończenie obrad Sesji.

 

Transmisja z obrad sesji oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku będą dostępne pod adresem: sesja.gomunice.pl

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi