Spotkania informacyjno-konsultacyjne

czwartek, 17 maja 2018 08:23 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”

TERMIN I MIEJSCE:

23.05.2018 r. godz.8:00 – 11:00 – Urząd Gminy w Grabicy, Grabica  66, 97-306 Grabica,
23.05.2018 r. godz.12:00 - 15:00 – Urząd Gminy w Moszczenicy, ul.Kosowska1, 97-310 Moszczenica
24.05.2018 r.godz.8:00 – 11:00 – Dom Kultury Gorzkowice, ul. Cmentarna 5A, 97-350 Gorzkowice
24.05.2018 r.godz.12:00 – 15:00 – Wspólny Dom, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno

RAMOWY ZAKRES SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO:
1.    Planowane nabory – zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz o przyznanie grantów
w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (ze szczególnym uwzględnieniem projektów grantowych).
2.    Praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej oraz kompletowaniu załączników.
3.    Zasad dokonywania wyboru operacji oraz dokumentowanie spełniania kryteriów dostępu do wsparcia.
4.    Zasady realizacji operacji – praktyczne wskazówki, jak prawidłowo rozpocząć i realizować operację / zadanie, żeby nie narazić się na ryzyko utraty dofinansowania oraz jak zaplanować realizację operacji, żeby nie mieć trudności w przygotowaniu dokumentacji związanej
z rozliczeniem operacji / zadania.
5.    Indywidualne konsultacje.

plakat

Poprawiony: czwartek, 17 maja 2018 08:28