.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XL Sesja Rady Gminy

XL Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XL Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XL Sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Gomunice nr XXXIX/232/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice w roku 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2018.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2018-2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przez Gminę Gomunice w roku 2018.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/181/2017 Rady Gminy Gomunice z dnia 09 lutego 2017 r w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w obrębie geod. Chrzanowice.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gomunice na rok 2018”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Gomunice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu graficznego herbu i flagi Gminy Gomunice.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Gomunice.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego.  
19. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Gomunice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017”.
20. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zakończenie obrad Sesji.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi