Stowarzyszenie LGD ‘’BUD-UJ RAZEM’’ - Realizacja działań 2017r.

poniedziałek, 29 stycznia 2018 12:33 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

Główne  założenia LSR na lata 2014-2020 oraz dalsze możliwości aplikowania.

Realizacja działań 2017r.
Stowarzyszenie LGD ‘’BUD-UJ RAZEM’’ zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ na następujące działania:

1.    W maju na przedsięwzięcia :
- ,,Podejmowanie działalności gospodarczej’’ – wysokość dostępnych środków - 2 000 000 zł.
- ,,Rozwijanie działalności gospodarczej’’ – wysokość dostępnych środków 2 850 000 zł.
- ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej’’- wysokość dostępnych środków 2 047 750 zł.

2.    W czerwcu  w ramach Projektu Granowego ogłoszono nabory na:
- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ – wysokość dostępnych środków 217 500zł.
- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’- wysokość dostępnych środków 248 500zł.
- ,,Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego ‘’- wysokość dostępnych środków -   79 000 zł.

3.    We wrześniu na przedsięwzięcia:
- ,,Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi’’ – wysokość dostępnych środków 375 000zł.
- ,,Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej’’- wysokość dostępnych środków 661 140  zł.
-,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’- wysokość dostępnych środków 200 750 zł. w ramach Projektu Grantowego.
- ,,Budowa / przebudowa i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i / lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’-  wysokość dostępnych środków 273 500 zł. – w ramach Projektu Granowego.

4.    W grudniu  w ramach projektu Grantowego ogłoszono nabory na:
- ,,Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’- wysokość dostępnych środków 261 250 zł
- ,,Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ - wysokość dostępnych środków 77 000 zł
- ,,Działania służące promocji obszaru’’ - wysokość dostępnych środków 111 250 zł
- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ -   wysokość dostępnych środków 248 000 zł

W 2018r. Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM ‘’ planuje uruchomić nabory z zakresu:
•    Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR
•    Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców
•    Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego obszaru
•    Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmia-nom klimatu
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę www.buduj.eu , gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyszłych naborów.
RealizacjaRealizacja

Poprawiony: poniedziałek, 29 stycznia 2018 14:38