.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Najnowsze

XXXII Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 5 marca 2021 roku (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXII  Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  5. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
Poprawiony: piątek, 26 lutego 2021 13:54 Więcej…
 

2021-03-31 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Email Drukuj

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gomunice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Gomunice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gomunice w menu Ogłoszenia.

Poprawiony: czwartek, 25 lutego 2021 13:45 Więcej…
 

2021-03-30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Email Drukuj

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gomunice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Gomunice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gomunice w menu Ogłoszenia.

Poprawiony: czwartek, 25 lutego 2021 13:24 Więcej…
 

Informacja - Kanalizacja sanitarna

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że gmina Gomunice uzyskała pozwolenie na  użytkowanie nowo wybudowanej  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kletnia.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku w swoich nieruchomościach m.in. poprzez obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Poprawiony: środa, 24 lutego 2021 14:50 Więcej…
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Gomunice - kwestionariusz ankiety internetowej

Email Drukuj

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Gomunice - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 18 lutego do 01 marca 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gomunice na lata 2021-2027.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/603056/gomunice-strefa-spoleczna-mieszkancy.html

Poprawiony: czwartek, 18 lutego 2021 11:17 Więcej…
 

O G Ł O S Z E N I E o sprzedaży pojazdu ISEKI wraz z osprzętem

Email Drukuj

O G Ł O S Z E N I E  o sprzedaży pojazdu ISEKI wraz z osprzętem

 

Urząd Gminy Gomunice informuje, iż posiada do sprzedaży pojazd marki ISEKI typ TF330 rok produkcji 2003 wraz z osprzętem:

1. Zamiatarka BEMAB

2. Pług hydrauliczny P.OLSSONS

3. Piaskarka samozaładowcza BEMAB

Pojazd  można obejrzeć na terenie oczyszczalni ścieków Słostowice, gmina Gomunice po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem  604 793 966.

Poprawiony: środa, 17 lutego 2021 10:04 Więcej…
 

Badanie obywatelskiej aktywności wsi

Email Drukuj

Projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” ma na celu poprawę zdolności FAOW do pełnienia roli think tanku, który, dysponując szeroką wiedzą na temat sytuacji organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, może w procesach decyzyjnych i konsultacyjnych wypracowywać stanowiska i rozwiązania odpowiadające potrzebom tych organizacji.

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 lutego 2021 10:27 Więcej…
 


Strona 1 z 117

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi